Tag - gate samai awaz ka daab jana kaise thik kare