Tag - gate samay awaz bahut kapti hai thik kaise kare