Tag - harmonium notes of insaaf ki dagar pe bacho dikhao chal ke desh hamara song