Tag - sardi ke wajase gala kharab ho jaye to kaya kare