Tag - singers ko shubha me kaya riyaz karna chahiye