Tag - sardi khasi ke karan awaz badal jaye to kaya karna chahiye